Stage imitation av barn

Föräldrar är den bästa modellen för barn och husets små barn kommer att imitera allt som vuxna gör, för det är hur de lär sig att utvecklas i världen runt dem. Först ser de och observerar, då lär de sig och slutligen efterliknar de . Av denna anledning är det så viktigt att övervaka beteende och beteende hos vuxna och därmed vara en bra referens för barn i huset.

Föräldrar är den bästa modellen för barn och husets små barn kommer att imitera allt som vuxna gör, för det är hur de lär sig att utvecklas i världen runt dem. Först ser de och observerar, då lär de sig och slutligen efterliknar de . Av denna anledning är det så viktigt att övervaka beteende och beteende hos vuxna och därmed vara en bra referens för barn i huset.

Imitation tillåter barn att lära sig socialt och det är därför de gör det, det ger dem möjlighet att behärska nya färdigheter som deras föräldrar redan gör. Dessutom hjälper imitation inte bara att lära sig sociala färdigheter, men hjälper också till att förbättra empati.

Vilka saker imitera barn

Barn imitera ord, gester, uttryck, frågor, svar, känslor, rutiner, hobbies och allt du ser varje dag hemma ... om det är positivt eller om Det är negativt.

Till exempel om du i hemmet alltid hörs ord som "ñamñam att äta", kommer de att upprepa det. Om du lyssnar på "chiquitin", "älskling" kommer de också. Och detsamma gäller andra ord eller fula ord du kan säga hemma regelbundet, så det är tillrådligt ta hand om ordförråd mycket bra och ge dig vem det är tillräckligt.

Samma sak händer med hur vi reagerar, om vi reagerar före någonting på ett skrämmande sätt, lär barn att reagera i liknande situationer.

Jag vill också betona att stämningar också spelar en viktig roll hos barn eftersom det påverkar dem väsentligt. Har du någonsin varit arg och ditt barn har också varit mycket irriterande? Eller kanske vid ett annat tillfälle du känner dig väldigt glad och din son har varit lugn och glad? Det är mycket viktigt att som föräldrar, vi bryr oss gott humör vi har och försöka förmedla känslor är positiva, eftersom våra barn känner vad vi känner .

Låt mig imitera och vara en god förebild för ditt barn

jag sa, barn från spädbarn imitera och kan dra nytta av denna mänskliga resurser så naturligtvis gynna ditt barn / a, öka deras nyfikenhet och hans medfödda lust att lära.

- Om du vill att jag ska kopiera något, kolla mig direkt och säg vad du vill att jag ska efterlikna.

- Om du vill att han ska märka dig måste du stå, för det är sättet att de ska ägna mer uppmärksamhet.

- Försök inte att imitera någonting medan du gör andra saker, du måste vara uppmärksam på att lära dig beteendet.

- Tvinga inte honom att imitera dig, det måste vara en naturlig process, bara repetera ofta vad du vill att han ska lära sig.

- Det symboliska spelet är väldigt viktigt i barnets efterbildningsstadium. Du kan spela "laga mat" med dina leksaker, "städa huset" etc.

- Som föräldrar försöker alltid vara avslappnad och glad eftersom det blir det bästa sättet att lära av dig. När du gör någonting rätt, låt dem veta med beröm och tillgivenhet.

Barnets efterbildningsstadium är ett mycket viktigt steg i deras utveckling eftersom det hjälper dem att lära sig. Från en tidig ålder börjar barn efterlikna sina föräldrar eller vårdgivare, något som får dem att lära sig viktiga lektioner i deras sinnen. Lektioner som kan vara negativa eller positiva, men vilka de kommer att imitera senare.