Om du deltar. Undervisningsdikt för klassrummet

Deltagande i klassen är en inställning som lärare tar hänsyn till när de kvalificerar studenten . Att höja din hand, fråga, ge en åsikt eller uttrycka lite tvivel är ett tecken på att barnet är uppmärksamt och samarbetar med klassen. Ibland orsakar bristande uppmärksamhet eller blyghet många barn att undvika att delta i klassaktiviteter.

Deltagande i klassen är en inställning som lärare tar hänsyn till när de kvalificerar studenten . Att höja din hand, fråga, ge en åsikt eller uttrycka lite tvivel är ett tecken på att barnet är uppmärksamt och samarbetar med klassen.

Ibland orsakar bristande uppmärksamhet eller blyghet många barn att undvika att delta i klassaktiviteter. Poetessen Marisa Alonso Santamaría uppmanar barnen att ingripa i klassrummet med en original och rolig poesi.

Poesi för skolan: Om du deltar

Om du deltar är du

och du deltar.

Men om du inte är där,

eftersom du aldrig deltar

är det som om du inte är där.

Så när du skiljer,

modiga din åsikt.

Om läraren frågar

svara på honom / henne,

muntra upp och delta

för att vara väldigt rolig.