Vilken typ av hjärtat kan ärva ett barn

Studien av familjen hjärtsjukdom är avgörande både barn och vuxna, eftersom de ofta är närvarande i uppenbarligen friska individer och i vilka, tyvärr, plötslig hjärtdöd (SCD) kan vara den första manifestationen av sjukdomen . Plötslig död (MS) definieras som en oväntad död som sker under den första timmen efter början av symptom eller som förekommer i de närmaste 24 timmarna efter att ha sista sett offret i gott skick hälsa.

Studien av familjen hjärtsjukdom är avgörande både barn och vuxna, eftersom de ofta är närvarande i uppenbarligen friska individer och i vilka, tyvärr, plötslig hjärtdöd (SCD) kan vara den första manifestationen av sjukdomen .

Plötslig död (MS) definieras som en oväntad död som sker under den första timmen efter början av symptom eller som förekommer i de närmaste 24 timmarna efter att ha sista sett offret i gott skick hälsa. Är det en ärftlig hjärtsjukdom? Vi förklarar vilka typer av hjärtsjukdom som ett barn kan ärva.

Det här är de typer av hjärtsjukdomar som ett barn kan ärva.

För barn måste vi överväga två huvudtyper av arveliga sjukdomar med direkt hjärtintresse:

1. Strukturell hjärtsjukdom (kardiomyopati).

2. Arrytmogena (kanalopatier).

För närvarande är mer än 100 gener kända för att vara involverade i sjukdomar associerade med plötslig hjärtdöd. De flesta mutationer i dessa gener överförs med ett autosomalt dominerande arvsmönster (efterkommande har en 50% chans att äga mutationen och utveckla sjukdomen).

Framtiden ligger precis i utvecklingen av den så kallade kardiogenetiken, eftersom dess förskott kommer att göra det möjligt för oss att känna till den molekylära grunden för plötslig hjärtdöd samt att identifiera asymptomatiska släktingar i fara.

Hur barn med hjärtsjukdom studeras hos barn

Barn med familjehistoria av svåra arytmier och barn med en familjhistoria av plötslig död bör studeras i barnens kardiologi. I dem är det indikerat att göra en rutinmässig kardiologisk bedömning (hjärt-ultraljud, elektrokardiogram); och i vissa fall en genetisk studie.

Syftet kan inte vara viktigare: att administrera en farmakologisk behandling eller en adekvat åtgärd (till exempel en pacemaker eller en defibrillator) för att garantera barnets överlevnad.