Nits: vad de är och vad de är gjorda

Många föräldrar kan göra misstag när de tror att en lusinfestation aldrig kommer att hända i sin familj. Det är allt vanligare, främst i miljöer med temperaturer mellan 28 och 32 grader, utseendet av utbrott av pedikulos hos barn i skolåldern, både hemma och i skolan. Löss kan elimineras med tillämpning av vissa produkter, medan nits, dvs de ägg som löss i håret av barnet, är svårare att undertryckas.

Många föräldrar kan göra misstag när de tror att en lusinfestation aldrig kommer att hända i sin familj. Det är allt vanligare, främst i miljöer med temperaturer mellan 28 och 32 grader, utseendet av utbrott av pedikulos hos barn i skolåldern, både hemma och i skolan. Löss kan elimineras med tillämpning av vissa produkter, medan nits, dvs de ägg som löss i håret av barnet, är svårare att undertryckas. Kräver mer mekanisk ingrepp från föräldrarna.

Vilka nits är gjorda av

Nits är ägg som avsätts av löss i barnhår, där de förblir tills de kläcker. De är svåra att se och på grund av sin färg och form kan de lätt förväxlas med mjäll. Nitsna är differentierade av deras gelatinösa struktur, som liknar en lim, vilket gör dem väldigt fästa vid barnets hår.

Levande ägg, det vill säga embryon, har en gelatinisk grå färg och ligger nära (3 till 4 mm) i barnets hårbotten. Faktum är att avståndet mellan nitsen och hårbotten kan användas som en indikator på den tid ett barn har infekterats och om han fortfarande har embryot eller inte. Eftersom håret vanligtvis växer ca 0,4 mm / dag är det nästan säkert att ägg som ligger mer än 1 cm från hårbotten redan är tomma. I det här fallet kommer de att presentera en vit färg.

Ägget tar 8 till 10 dagar att kläcka och släppa ut unga löss eller nymf. Dess utseende är lika med en vuxen men mindre lus. Nymferna mognar och blir vuxna inom cirka 7 dagar efter inkubation. En miljö av värme och fuktighet är mycket gynnsam för inkubation av nitsen.

Varför nitavlägsnande är svårt

När närvaron av huvudlöss detekteras hos barn, är det första som föräldrarna ska göra att eliminera lössen. Efter fullständig eliminering av lössen fortsätter behandlingen med avlägsnandet av de tomma eller inkuberade nitsen. Experter och föräldrar är överens om att avlägsnandet av nits är den svåraste steget i behandlingen, eftersom ägg fästs och fixeras vid barns hår som om de var fästa med lim.

Nitsen deponeras av honluckorna vid hårets bas så att de hålls vid rätt temperatur för inkubation. Nitsna är fästa vid håret genom salivet som avlagts av honluken, en substansresistent och olöslig i vatten, tills luckningsetiden, när det gäller hårlöss, uppträder från 8 till 10 dagar.

Med vilken nitsen avlägsnas

Den totala elimineringen av nitsen är endast möjlig med hjälp av en kam av mycket fina, täta och nära tänder, kända som lendreras. Även om det finns plast, är metall den mest rekommenderade av läkare och apotekare. Inte nödvändigtvis den dyraste är bäst. Det viktiga är att de fångar näten, såväl som de döda lössen, och gör det lättare för föräldrarna att dra sig tillbaka.

Om du vill veta mer om löss har vi förberett en serie videor av löss och pedikulär med en expert som ger dig mycket information om vad de är, hur man förhindrar dem och hur man behandlar dem.