Syndrom hos barn

Den Down Syndrome är en av de vanligaste genetiska defekterna, är den framställd av tromomi av kromosom 21 och påverkar barnets fysiska och psykiska utveckling. Även om det finns gemensamma egenskaper varierar kunskapen och intelligensen hos barn med Downs syndrom mycket. Utöver de skillnader som kan förekomma mellan barn spelar utbildning också en viktig roll i deras utveckling.

Den Down Syndrome är en av de vanligaste genetiska defekterna, är den framställd av tromomi av kromosom 21 och påverkar barnets fysiska och psykiska utveckling. Även om det finns gemensamma egenskaper varierar kunskapen och intelligensen hos barn med Downs syndrom mycket.

Utöver de skillnader som kan förekomma mellan barn spelar utbildning också en viktig roll i deras utveckling. Det är därför det är så viktigt att känna till all information som behövs för att ge dem det stöd de behöver

Stöd och ta hand om barn med Downs syndrom

I GuiaInfantil har sammanställt artiklar om alla aspekter som vi måste överväga om ett barn Han har Downs syndrom, från sin upptäckt under graviditeten till hans behov och bryr sig.

Barn med Downs syndrom Downs syndrom är en kromosomal anomali som sker i ett, tre av 1 000 födslar. Av orsaker som fortfarande är okända leder ett fel i cellens utveckling till bildandet av 47 kromosomer istället för de 46 som vanligtvis utvecklas. Det genetiska materialet i överskott förändras något den vanliga utvecklingen av kroppen och hjärnan.

Tidig diagnos i pregnancy risk för Downs syndrom barnet kan bestämmas på ett tidigt stadium med tredubbla screeningtest och ultraljud graviditetens första trimester mäta nackuppklarning.

Utbildning av barn med Downs syndrom Barn med Downs syndrom behöver särskilda stimuli för att lära sig och förbättra sina förmågor. På grund av deras speciella egenskaper behöver de en annan utbildning.

Att ha ett barn med Downs syndrom Barn med Downs syndrom. Emosionell video om vad det innebär att ha ett barn med Downs syndrom. Ett mänskligt och motiverande budskap som visar att ett barn med Downs syndrom kan vara glad för andra.

Stimulerande barn med Downs syndrom Down syndrom är inte en sjukdom. Downs syndrom uppstår när en individ har en fullständig eller partiell extra kopia av kromosom 21. Hur att uppmuntra barn med detta syndrom

Down Syndrome A till Z katalanska Downs syndrom Foundation har just gett en stor steg så att föräldrarna är mer informerade om deras barns hälsa och utvecklingsproblem, med publiceringen av boken "Ditt barn med Downs syndrom från A till Z.Praktisk guide för föräldrar till de medicinska aspekterna av Downs syndrom.

Barnens rättigheter med Downs syndrom Vad är barns rättigheter med Downs syndrom. Grundläggande rättigheter för barn med Downs syndrom. Konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Fördelar med sport för barn med Downs syndrom fysiska, sociala och känslomässiga sport för barn med Downs syndrom fördelar. Vilka motion och sportaktiviteter ger barn med Downs syndrom.

Känslighet hos barn med Downs syndrom Barn med Downs syndrom växer upp och känner till sina begränsningar. De har en kognitiv funktionsnedsättning, men också stora värden: en speciell känslighet och mer utvecklade än många andra barn emotionell intelligens.

Sensorisk stimulering hos barn med funktionsnedsättning Sensorisk stimulering för barn med Downs syndrom. I det multisensoriska klassrummet uppnås stora förbättringar i koncentrationen och samordningen av barn med funktionshinder. Det är särskilt lämpligt för barn med autism, språkproblem, dövhet, förlamning eller visuellt underskott.

NACK i pregnancy nackuppklarning är en region av halsen på fostret där det ackumuleras eller fysiologisk vätska naturligt. Denna ansamling av vätska kan ses med hjälp av ultraljud och användas för tidig upptäckt av misstänkt Downs syndrom eller trisomi 21.

amniocentesis, trippel-screening ultraljud och fostervattenprov, ultraljud och andra tjänar till att upptäcka eventuella anomalier eller störningar i fostret. Graviditetstesterna kommer att fungera för att upptäcka möjliga medfödda missbildningar.

Terapier med djur hos barn med funktionshinder Terapier med djur för barn med funktionshinder. Guiainfantil. com avslöjar några djur som kan bli rehabiliterande terapeuter för barn med funktionshinder.

Leksaker för barn med funktionshinder Leksaker för barn med funktionshinder. Toy deltar i en ledande roll i denna praxis, men lite är känt om de mest lämpliga leksaker för barn som har funktionshinder, oavsett om syn-, hörsel-, motor eller intellektuell.

De 10 bästa sporterna för barn med Downs syndrom Vilka vissa sporter leder till barn med Downs syndrom. Sport är grundläggande för alla barn, men varje sport ger en rad fördelar.