Testa barnets häl

Två prover av blod ta barnet häl, a vid födseln och en annan en vecka, behövs för att ge ditt nyfödda häl pricktest, ett test screening för att upptäcka eventuell förekomst av medfödda sjukdomar hos nyfödda född. Upptäcks tidigt, dessa sjukdomar är behandlingsbara och därmed e vita som orsakar hjärnskador eller psykiska funktionshinder.

Två prover av blod ta barnet häl, a vid födseln och en annan en vecka, behövs för att ge ditt nyfödda häl pricktest, ett test screening för att upptäcka eventuell förekomst av medfödda sjukdomar hos nyfödda född. Upptäcks tidigt, dessa sjukdomar är behandlingsbara och därmed e vita som orsakar hjärnskador eller psykiska funktionshinder.

Denna lilla, köttiga delen av foten används för att extrahera några droppar blod från nyfödda, som sedan analyseras i laboratorium för att avgöra om barnet föddes med en medfödd sjukdom metabolisk typ. Den första extraktionen sker inom de första 48 timmarna av livet och den andra, runt den sjunde dagen i livet.

Hur går hälleprovet till barnet?

För blodprovet, pricked baby i den laterala regionen hälen och provet samlas upp i en läskpapper. Blottpapprets cirkel ska impregneras helt med blod tills den når den andra sidan. Provet torkas med omgivande värme.

De laboratorietekniker som används är inte exakt samma i alla länder, även i alla regioner inom samma nation. I de flesta förlossningssjukhus en prov moderskap innan det släpps ut medicinska, för att studera hypotyreos och några dagar senare, den ingår i hälsocentret ett andra prov samlas in för andra sjukdomar. På annat håll tas ett enda blodprov eller prov på den tredje dagen i livet.

Efter en grundlig analyslaboratorium är resultatet skickar föräldrarna för att bekräfta att barnet är bra och inte har någon sjukdom med negativt resultat, eller för att varna dem att de måste gå till specialist och börjar ta en rad åtgärder för att agera snabbt för att lösa vissa hälsoproblem för dem som är tiden en kritisk faktor.

bevisar som skyddar livet på nyfödda

En del av metabola sjukdomar som hypotyreos eller fenilcetouria inte ge symptom vid födseln och när de visas så läkarna kan idenficarlas det är för sent eftersom de har orsakat irreparabel skada på barnet .

Medfödda sjukdomar kan existera eftersom bildningen av embryot och utgör en viktig grupp av brister. Ursprunget finns i genetiska fel eller i exogena, toxiska faktorer, droger eller strålning, som verkar genom moderns organism.

Förbättrad häl pricktest

Hälen pricktest på barnet eller natal screening har funnits i över 30 år och började uppträda i Nya Zeeland. Sedan dess har resultaten förbättrats avsevärt. Medan 2009 endast sju sjukdomar upptäcks i dag med tillämpning av ny teknik är möjligt att diagnostisera mer än trettio ärftliga sjukdomar från ett blodprov från nyfödda.

Marisol Nuevo.