Rubbningar behandlar ett barn neurolog

Autism, dyslexi, TDH eller huvudvärk hos barn är några av anledningarna till att gå till neurotekniker. En tidig upptäckt av beteende, inlärnings- och tillväxtstörningar är viktigt för att barnet ska kunna utvecklas korrekt. Men förutom dessa sjukdomar finns det andra typer av situationer där det också är bekvämt att besöka barnneurologen.

Autism, dyslexi, TDH eller huvudvärk hos barn är några av anledningarna till att gå till neurotekniker. En tidig upptäckt av beteende, inlärnings- och tillväxtstörningar är viktigt för att barnet ska kunna utvecklas korrekt. Men förutom dessa sjukdomar finns det andra typer av situationer där det också är bekvämt att besöka barnneurologen.

Den barnneurologen , genom en diagnos, kan upptäcka några problem som barn har under deras tillväxtstadium.

Jag visar dig några av de barns sjukdomar där en neuropedie kan hjälpa dig, förutom de som vi har nämnt ovan.

sjukdomar där vi kan hjälpa en barnneurolog

De vanligaste sjukdomar som brukar behandla ett barn neurolog ofta inlärningssvårigheter, beteendestörningar och utvecklingsproblem.

Lärandeproblem som uppmärksamhetsunderskott, höga förmågor eller dyslexi är de vanligaste problemen bland barn. medan beteendeproblem där vi kan hjälpa en barn neurolog är hyperaktivitet och beteendestörningar som trotssyndrom , och ska inte förväxlas på något sätt med ett dåligt beteende hos barnet.

De förseningar och störningar i barns utveckling , även villkor som måste styra en barnneurolog och bör diagnostisera så snart som möjligt för en mer positiv utveckling hos barnet.

Men det här är inte de enda störningarna som en barnneurolog kan behandla, men det finns andra problem relaterade till utvecklingen av barnet där neurologen kan hjälpa oss.

- Huvudvärk (huvudvärk, migräner ...)

Huvudvärk är relativt vanligt hos barn men i de flesta fall är de inte allvarliga. Trots detta måste vi vara uppmärksamma på att detektera symptom som kan vara oroande. - De vanligaste orsakerna är milda, till exempel

förkylning , feber eller bihåleinflammation. - I andra fall kan du ha spänningshuvudvärk från stress eller migrän.

- Det är viktigt att bedöma synen att utesluta sin orsak.

- I allvarligare fall såsom tumörer eller

hjärnskador , visas varningstecken såsom kräkningar, nattliga uppvaknanden, bristande respons på smärtstillande ... - Epilepsi och kramper

Det är viktigt Tänk på att ett epileptiskt anfall kan efterlikna någon aktivitet som vi kan göra medvetet och frivilligt. Därför är epilepsi en av de

mest komplexa sjukdomarna för en neuropediater. De vanligaste typerna är: -

De feberkramper uppstår på grund av uppkomsten av feber och omogna nervsystemet hos barn. Det har vanligtvis ingen allvar. -

Godartade epilepsier: förekommer vid specifika åldrar och med ganska väldefinierade egenskaper. De är inte farliga vanligtvis. -

Symtomatiska epilepsi dessa är sekundärt till en annan sjukdom och har i allmänhet dålig prognos . - Cerebral pares

Det är vanligt att ha

missuppfattningar på den. Dessa uppgifter är viktiga: - De uppträder vanligen på grund av problem vid graviditet eller förlossning som orsakar brist på syre i fostrets hjärna.

- Dess svårighetsgrad beror på intensiteten och varaktigheten av brist på syre. Det kan variera från mycket milda till rullstolsfall.

- Följderna påverkar rörelsen men de behöver inte påverka intelligensen.

- Symtom kan påverka olika delar av kroppen och kan

ha styvhet eller svaghet. 5 viktiga tips en barnneurolog

Som barn neurolog jag vill lämna några

Viktiga tips för föräldrar när man står inför denna typ av störning i ett barn. 1- Varje barn är annorlunda och vem vet bäst är deras föräldrar.

2- Det är viktigt att föräldrar vet hur normal neurologisk utveckling borde vara för att upptäcka möjliga förändringar.

3 Eventuella frågor som föräldrarna kan ha om deras barns utveckling bör konsultera för

undvika förseningar i att upptäcka problem. 4- Kärlek och kärlek är den bästa hjälp som en far kan ge sin son för att förbättra sin utveckling.

5- Den

tiden är en annan grundläggande aspekt som föräldrar borde ägna åt sina barn. Om du har några frågor om

barnutveckling är det alltid bäst att gå till barnneurologen så snart som möjligt. utvecklingsstörningar hos barnet styrs alltid av en specialist.